Heineken

Heineken

Je wilt als organisatie van koers veranderen, mee in de digitale transformatie. Daarvoor wil je niet alleen je nieuwe strategie goed overbrengen.  Je wilt je medewerkers ook  activeren. Zodat ze direct starten met de implementatie van de nieuwe visie.

Hoe betrek je 160 internationale Heineken supply chain managers, ondanks hun kritische houding, snel en optimaal bij de nieuwe visie. Hoe zorg je dat je medewerkers actief invulling gaan geven aan de daarbij behorende processen en cultuurveranderingen? Dat is lastig.  Zeker als de verschillende mensen elkaar niet goed kennen, een diverse culturele achtergrond hebben en de strategie om een andere attitude vraagt.

We creëerden een conferentie aanpak, waarbij de focus op de belevingswereld van de medewerkers lag. Zo was er, anders dan normaal veel meer ruimte om elkaar te leren kennen en interactie. Ook de opzet van het plenaire podium was open, intiem en nodigde uit om verhalen met elkaar te delen.

Door deze unieke aanpak ontstond vertrouwen, enthousiasme en de ruimte om nieuwe mogelijkheden te zien en daarop te handelen. De uitdaging van de digitale transformatie werd door de deelnemers niet alleen omarmd, maar ook samen omgezet in diverse plannen. Bovendien is er ook veel plezier beleefd.

#
#
#
#